Home » 7260101 Performing thermal procedures in balneological and other recovery centers

7260101 Performing thermal procedures in balneological and other recovery centers

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИзпълнител на термални процедури
КОД НА ПРОФЕСИЯТА726010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИзвършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7260101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ690
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ250
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА440
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top