Home » 7230301 Transporting injured and sick people and providing first aid

7230301 Transporting injured and sick people and providing first aid

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПарамедик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТранспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ690
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ240
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА420
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top