Home » 6240101 Fish farming

6240101 Fish farming

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-рибовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРибовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ966
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ241
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА725
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top