Home » 6230501 Forestry and hunting

6230501 Forestry and hunting

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДивечовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско и ловно стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ206
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА454
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top