Home » 6220301 Landscaping and floristry

6220301 Landscaping and floristry

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в озеленяването
КОД НА ПРОФЕСИЯТА622030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОзеленяване и цветарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6220301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ120
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА184
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top