Home » 6210901 Viticulture

6210901 Viticulture

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛозаровинар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛозаровинарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ720
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ325
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА395
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top