Home » 5250702 Lifting – transport, road construction and repair railway equipment

5250702 Lifting – transport, road construction and repair railway equipment

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по железопътна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно – транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250702
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top