Home » 5250601 Hoist – transport equipment mounted on road vehicles

5250601 Hoist – transport equipment mounted on road vehicles

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на подемно – транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top