Home » 5250501 Hoist – transport equipment mounted on road vehicles

5250501 Hoist – transport equipment mounted on road vehicles

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник подемно транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ457
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА503
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top