Home » 5230502 Computer networks

5230502 Computer networks

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърни мрежи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ998
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ408
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top