Home » 5230501 Computer technology and technology

5230501 Computer technology and technology

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна техника и технологии
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ399
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА561
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top