Home » 5211001 Turning

5211001 Turning

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтругар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521100
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтругарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211001
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ310
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ140
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА170
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top