Home » 5210901 Welding

5210901 Welding

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЗаварчик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗаваряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕМинималното входящо образователно равнище на обучавания-завършен VІ клас от основното образование или завършено основно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ112
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА192
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top