Home » 3460101 Business Administration

3460101 Business Administration

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОфис-мениджър
КОД НА ПРОФЕСИЯТА346010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБизнес-администрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3460101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ23 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ935
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ662
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА273
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top