Home » 3430101 Banking

3430101 Banking

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФинансист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА343010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБанково дело
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3430101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ34 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1336
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ951
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА385
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top