Home » 3410301 Real Estate

3410301 Real Estate

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБрокер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА341030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАНедвижими имоти
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3410301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ386
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА574
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top