Home » 2150701 Artistic wood carving

2150701 Artistic wood carving

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – приложни изкуства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХудожествена дърворезба
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 18 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ486
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА474
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top