Home » 2150401 Wood carving

2150401 Wood carving

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДърворезбар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДърворезбарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование                                         
БРОЙ ЧАСОВЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ202
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА458
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top