Home » 2150301 Jewelry

2150301 Jewelry

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБижутер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБижутерия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ210
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА450
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top