Home » 2130301 Polygraphy

2130301 Polygraphy

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПолиграфист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПолиграфия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ975
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ415
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top