Home » 2120502 Modern dance

2120502 Modern dance

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТанцьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА212050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМодерен танц
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2120502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ988
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ381
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА607
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top