Home » 2120501 Bulgarian dances

2120501 Bulgarian dances

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТанцьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА212050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБългарски танци
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2120501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ1245
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ326
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА919
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top