Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение - кликни тук

Изтегляне на документи за записване по специалност -  кликни тук

Изтегляне на документи за записване по част от професия кликни тук

Цени на всеки  един курс  кликни тук


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение MOODLE. В платформата са на разположение лекции по всички предмети от предвидения учебен план.

Всеки предмет завършва с решаването на тест, който генерира оценка. Тестовете се решават когато курсистите се чувстват подготвени, но в рамките на периода на обучение.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашия Център за професионално обучение. След одобрение на базата се сключва договор за съвместна дейност с конкретната организация.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно решени тестове и полагане на държавен изпит по теория и практика.

Таксите   се заплащат на две части /половината в началото на обучението, другата половина в края на обучението/.

Преди да изпратите документите, проверете за начални дати на  стартиране и свободни места за избраната от Вас специалност, като се свържете с Учебен отдел: тел. 02 / 955 98 06  и  GSM:0889 865 000

Всички успешно завършили курсисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Център за професионално и езиково обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.4 Пощенски Код:1618

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06  GSM:0889 865 000

понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща:harmonia1@abv.bg

Уеб  сайт : www.harmonia1.com