ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

След предоставяне на необходимите документи за включване в курс и сключване на договор за професионално обучение между ЦПО към „Хармония 1“ ООД и обучаемото лице, последното получава:

  • инструкция за работа с платформата за дистанционно обучение Мудъл;
  • потребителско име и парола за достъп;
  • график за провеждане на обучението.

Платформата за дистанционно обучение е достъпна чрез сайта на ЦПО към „Хармония 1“ ООД ТУК >>

 

Теоретичната част от обучението (дистанционна част) се провежда в платформата Мудъл, където на разположение са: лекции и други материали по всеки учебен предмет от учебния план, както и пробни тестове (с право на един опит за решаване). Достъпът до тях е свободен 24/7 за периода на обучението.

Практическата част от обучението (учебна и производствена практика) се провежда в реална производствена среда, на база сключен договор за провеждане на практическо обучение по изготвения график за курса.

Оценяването по всеки учебен предмет (от теоретично и практическо обучение) от учебния план приключва с изпит - тест, който се провежда задължително в присъствена форма.

 

***ПОВЕЧЕ относно обученията и изпитите може да откриете в Често задавани въпроси