Alt
Рейтинг:
No votes yet


DiVET

Втората среща на партньорите по проекта DİVET, която се координира от Action Synergy, беше организирана в София, България на 8-9 юли 2019 година.

Проект ДИВЕТ има за цел да развие уменията на младите хора, които са заинтересовани да работят в областта на износа чрез интернет базирани и социални медии. За да се постигне тази цел, ще бъдат създадени съвместни учебни програми и стандарти за оценка за провеждане на обучения в страните партньори. Тази учебна програма беше основната тема в първия ден от срещата на партньорите. Първо, партньорите представиха резултатите от срещите на фокус групите.

Тези срещи се организират, за да се идентифицират необходимите умения за осъществяване на износни дейности чрез интернет и социалните медии. Проведе дискусия между партньорите за разработване на общ профил на квалификацията, която ще бъде в основата на съвместната учебна програма.


DiVET Екип

Финансовото управление на проекта и дейностите по разпространение бяха основните теми, които бяха разгледани на втория ден от срещата. Проект DİVET ще бъде разпространяван в социалните медийни платформи, за да се повиши осведомеността за проекта и да се допринесе за увеличаване на пригодността за заетост на студентите в Центровете за Професионално Обучение, а от друга страна, да се предоставят на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения. Бяха представени средствата за разпространение на проекта. Уебсайтът на проекта е достъпен на проекта divet.eu, Facebook страницата и Linkedin групата също се актуализират непрекъснато.

Също така, оценките на външния оценител добавиха голяма стойност на срещата, за да допринесат за развитието и подобряването на проекта DİVET