Рейтинг:
Average: 5 (14 votes)

 

Частен Професионален Колеж "Хармония" разполага с добра материална база отговаряща на критериите за теоретично и практическо обучение от ІV-та квалификационна степен на професионална квалификация;

Разположението на колежа, в близост до Нов Български Университет дава възможност за бърза ориентация и достъп както с градски транспорт, така и с лични автомобили.

Колежа е добре оборудван с компютри, видео и аудиотехника, със специализирани апаратури и уреди, които правят обучението достъпно, привлекателно и атрактивно за младите хора. Колежаните имат осигурено удобство при подготовката на текущите курсови работи и възложени задания. В колежа има интернет достъп и колежаните разполагат с богато окомплектовани със специализирана литература библиотека.

Администрацията на колежа е насочена към развитието на младите хора и разчита на по-динамични и ефективни подходи в обучението. Стремежът е професионалната подготовка да отговаря не само на нуждите на днешния, но и на утрешния ден на развиващия се национален и интернационален пазар.

Дистанционното обучение базирано на системата MOODLE, което се осигурява извън учебния план дава възможност за подпомагане на учебния процес, на колежани записани в задочна форма на обучение.

Сътрудничеството с различни партньори на колежа допълва възможностите за използване на материална база за практическо обучение.