Рейтинг:

 

Изисквани документи при записване в курс за обучение:

  • Копие от вносна бележка за платена такса за обучение, ако таксата е внесена по банков път.
  • Документ за самоличност
  • Попълнен "Личен картон" по образец /на място/

Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване в курс:

  • Копие от завършено средно или висше образование
  • Една актуална снимка

Изисквания към кандидатите за обучение:

  • Навършени 16 години
  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас

За записване в курс за обучение 

  • Можете да се запишете в курс за обучение като внесете таксата за обучение на адрес: Овча купел І, ул.”Монтевидео”21, НСОУ “София, сграда -2,ет.1, “Хармония 1”ООД или по разплащателната сметка на “Хармония1”ООД:IBAN: BG97UNCR96601028015507, BIC: UNCRBGSF, "Уникредит Булбанк"АД, основание: Такса за обучение.