Alt Хармония 1 участва в Design Thinking Seminar в Болоня по проект MOSAIC

Център за професионално обучение към Хармония 1 ООД взе у

Прочети повече
Alt MOSAIC (CoVEs) ЦПО към Хармония 1 за изкуствата и занаятите

ЦПО към Хармония 1 е част от новия проект за Центрове за

Прочети повече
Alt Хармония 1 ООД проведе заседание на 8 юни 2021 по проект DiVET

На заседание на учебно-методическия съвет  към Хармония 1

Прочети повече
Alt ХАРМОНИЯ 1 ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК

Фирма ХАРМОНИЯ 1 ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Прочети повече