Alt ХАРМОНИЯ 1 ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК

Фирма ХАРМОНИЯ 1 ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Прочети повече
Alt Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET

Вторият онлайн дискусионен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”, в рамките на проект DiVET, се състоя на 19 май 2020г..

Прочети повече
Alt Онлайн дискусионен уъркшоп по проект DiVET

Във връзка с предстоящото начало на пилотното обучение по проект DiVET с партньори от българска страна – „Хармония 1“ ООД и БТПП се проведе информационна среща за одобрените участници.

Прочети повече
Alt Започва пилотно обучение за специалисти по онлайн експортни дейности

Във връзка с предстоящото начало на пилотното обучение по проект DiVET с партньори от българска страна – „Хармония 1“ ООД и БТПП се проведе информационна среща за одобрените участници.

Прочети повече
Alt Важно! Начин на обучение и изпити през март и април

ДО ОБУЧАЕМИТЕ ЛИЦА В ЦПО КЪМ „ХАРМОНИЯ 1“ ООД,

Прочети повече
Alt Във връзка с въведеното извънредно положение свързано с епидемията от COVID-19!

В периода 17.03.2020 - 31.03.2020г. ЦПО към "Хармония 1" ООД работи с нормално работно време: от 9,00 до 17,00 часа, но с намален брой служители в офиса.

Прочети повече
Alt Заседание на учебно-методическия съвет на ЦПО „Хармония1" на 14.02

На 14.02.2020 г. се проведе заседание на учебно-методическия съвет на Център за професионално обучение към „Хармония1“, на което беше обсъдена учебната програма на предстоящото Електронното обучение по проект DiVET по програма Еразъм +

Прочети повече
Alt Нова професия „Експерт по онлайн експортни дейности

На работна среща в края на януари представители на БТПП и на ЦПО към „Хармония 1“ обсъдиха и организираха графика за предстоящото обучение по проект DiVET по програма   Еразъм + с основна цел - създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование „експерт по онлайн експортни дейности“ .

Прочети повече
Alt Трета среща по DİVET в Истанбул

Третата международна среща по проекта DİVET бе организирана в Истанбул, Турция на 21 и 22 ноември 2019. Трите партниращи държави, учстващи в проекта, са България, Гърция и Турция

Прочети повече