ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за придобиване степен на професионална квалификация по професия

ИЗПИТ за придобиване степен на професионална квалификация по част от професия