Рейтинг:
Average: 1 (1 vote)

Всички лицензирани професии и специалности на ЦПО "Хармония"


Код

Професия

Код

Специалност

  Степен

212050

Танцьор

2120501

Български танци

3

 

 

2120502

Модерен танц

3

213020

Фотограф

2130201

Фотография 

3

213030

Полиграфист

2130301

Полиграфия

3

213050

Компютърен аниматор

2130501

Компютърна анимация

3

213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

3

213070

Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн

3

213080

Музикален оформител

2130801

Музикално оформление

3

213150

Дисководещ

2131501

Водещ на музикални артистични събития

3

214010

Дизайнер

2140106

Интериорен дизайн

3

 

 

2140108

Моден дизайн

3

 

 

2140109

Пространствен дизайн

3

 

 

2140110

Промишлен дизайн 

3

 

 

2140112

Рекламна графика

3

215030

Бижутер

2150301

Бижутерия

2

215040

Дърворезбар

2150401

Дърворезбарство

2

322010

Библиотекар

3220101

Библиотекознание  

3

341020

Продавач - консултант

3410201

Продавач- консултант

2

341030

Брокер

3410301

Недвижими имоти

3

341040

Търговски Представител

3410401

Търговия на едро и дребно

3

342020

Сътрудник в маркетингови дейности

3420201

Маркетингови проучвания

2

343010

Финансист

3430101

Банково дело

3

 

 

3430102

Застрахователно и осигурително дело

3

343020

Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност

2

344020

Данъчен и митнически посредник

3440201

Митническа и данъчна администрация

3

 

 

3440202

Митническо и данъчно обслужване

2

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

3

345040

Сътрудник в бизнес услуги

3450401

Бизнес услуги

2

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

2

345060

Касиер

3450601

Касиер

1

345070

Калкулант

3450701

Калкулант

1

345080

Снабдител

3450801

Снабдител

1

345120

Икономист

3451201

Индустрия

3

 

 

3451202

Търговия

3

 

 

3451203

Земеделско стопанство

3

 

 

3451204

Икономика и мениджмънт

3

 

 

3451205

Горско стопанство

3

346010

Офис  мениджър

3460101

Бизнес администрация

3

346020

Офис – секретар

3460201

Административно обслужване

2

346030

Деловодител

3460301

Деловодство и архив

1

347010

Сътрудник по управление на индустриални отношения

3470101

Индустриални отношения

3

481010

Програмист

4810101

Програмно осигуряване

2

481020

Системен програмист

4810201

Системно програмиране

3

482010

Икономист-информатик

4820101

Икономическа информатика

3

482020

Оператор инф. осигуряване

4820201

Икономическо информационно осигуряване

2

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

1

482040

Организатор  интернет приложения

4820401

Електронна търговия

3

521010

Машинен техник

5210103

Машини и съоръжения в металургията

3

 

 

5210113

Машини и съоръжения за заваряване

3

 

 

5210117

Технология на машиностроенето 

3

521030

Машинен оператор

5210301

Металорежещи машини

2

 

 

5210303

Машини и съоръжения за заваряване

2

521040

Машинен монтьор

5210403

Машини и съоръжения в металургията  

2

 

 

5210414

Металообработващи машини

2

521070

Техник -металург

5210701

Металургия на черните метали

3

 

 

5210702

Металургия на цветните метали

3

521080

Оператор в металургията

5210801

Металургия на черните метали

2

 

 

5210802

Металургия на цветните метали   

2

521090

Заварчик

5210901

Заваряване

1

521100

Стругар

5211001

Стругарство   

1

521110

Шлосер

5211101

Шлосерство

1

522010

Електротехник

5220101

Електрически машини и апарати

3

 

 

5220102

Електроенергетика

3

 

 

5220103

Електрообзавеждане на производството

3

 

 

5220109

Електрически инсталации

3

 

 

5220110

Електродомакинска техника

3

522020

Електромонтьор

5220201

Електрически машини и апарати

2

 

 

5220204

Електрообзавеждане на производството

2

 

 

5220210

Електрически инсталации

2

 

 

5220211

Електродомакинска техника

2

 

 

5220212

Електроенергетика

2

522030

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

5220301

Топлоенергетика

3

 

 

5220303

Хидроенергетика

3

 

 

5220308

Възобновяеми енергийни източници

3

522040

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220401

Топлоенергетика

2

 

 

5220403

Хидроенергетика  

2

 

 

5220408

Възобновяеми енергийни източници

2

 

 

5220409

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 

2

522050

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

5220501

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения  

2

523010

Техник по комуникационни системи

5230101

Радио и телевизионна техника

3

 

 

5230102

Телекомуникационни системи

3

 

 

5230103

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

3

 

 

5230104

Кинотехника, аудио и видеосистеми

3

 

 

5230105

Оптически комуникационни системи

3

523020

Монтьор по комуникационни системи

5230201

Радио и телевизионна техника 

2

 

 

5230202

Телекомуникационни системи

2

 

 

5230203

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

2

 

 

5230204

Кинотехника, аудио и видеосистеми

2

 

 

5230205

Оптически комуникационни системи

2

523050

Техник на компютърни системи

5230501

Компютърна техника и технологии

3

 

 

   5230502

Компютърни мрежи

3

523060

Монтьор на компютърни системи

5230601

Компютърна техника и технологии

2

 

 

5230602

Компютърни мрежи

2

523070

Техник по автоматизация  

5230701

Автоматизация на непрекъснати производства   

3

523080

Монтьор по автоматизация

5230801

Автоматизирани системи

2

525010

Техник по транспортна техника

5250101

Автотранспортна техника

3

 

 

5250102

Пътно - строителна техника

3

 

 

5250103

Автомобилна мехатроника

3

525020

Монтьор на транспортна техника

5250201

Автотранспортна техника

2

 

 

5250202

Пътностроителна техника 

2

525050

Техник по подемно - транспортна техника

5250501

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

3

 

 

5250502

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване  

3

525060

Монтьор на подемно - транспортна техника

5250601

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

2

 

 

5250602

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване

2

541010

Техник - технолог в  хранително - вкусовата промишленост

5410106

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки 

3

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410205

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

2

541030

Хлебар – сладкар

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

2

 

 

5410302

Производство на сладкарски изделия

2

 

 

5410303

Декорация на сладкарски изделия

2

542040

Моделиер - технолог на облекло

5420401

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

3

542050

Оператор в производството на облекло

5420501

Производство на облекло от текстил 

2

542090

Работник в производство на облекло

5420901

Производство на облекло

1

542110

Шивач

5421101

Шивачество

1

542130

Килимар

5421301

Ръчно изработване на килими 

1

 

 

5421302

Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

1

542140

Плетач

5421401

Ръчно художествено плетиво

1

 

 

5421402

Плетач на настолна плетачна машина

1

542150

Бродировач

5421501

Бродерия

1

543010

Техник - технолог в дървообработването

5430101

Мебелно производство

3

 

 

5430104

Реставрация на стилни мебели и дограма  

3

 

 

5430106

Тапицерство и декораторство

3

 

 

5430107

Производство на врати и прозорци

3

 

 

5430109

Дърворезни и амбалажни производства

3

 

 

5430110

Производство на плочи и слоиста дървесина

3

 

 

5430111

Производство на строителни изделия от дървесина

3

543020

Оператор в дървообработването

5430201

Производство на мебели

2

 

 

5430202

Производство на врати и прозорци

2

 

 

5430203

Производство на тапицирани изделия

2

 

 

5430205

Моделчество и дървостругарство

2

 

 

5430206

Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

2

 

 

5430207

Производство на дървесни плочи

2

 

 

5430209

Производство на дървени детски играчки

2

543090

Работник в дървообработването

5430901

Производство на фасонирани материали 

1

 

 

5430902

Производство на тапицирани изделия   

1

 

 

5430903

Производство на бъчви 

1

 

 

5430904

Производство на плетени изделия от дървесина   

1

 

 

5430905

Производство на врати и прозорци  

1

 

 

5430906

Производство на мебели

1

543100

Организатор в дървообработването и производството на мебели

5431001

Мебелно производство   

3

 

 

5431002

Дървообработване

3

581010

Геодезист

5810101

Геодезия 

3

582010

Строителен техник

5820101

Строителство и архитектура 

3

 

 

5820103

Водно строителство

3

 

 

5820104

Транспортно строителство

3

582030

Строител

5820302

Кофражи

2

 

 

5820303

Армировка и бетон

2

 

 

5820304

Зидария

2

 

 

5820305

Мазилки и шпакловки

2

 

 

5820306

Вътрешни облицовки и настилки

2

 

 

5820307

Външни облицовки и настилки

2

 

 

5820309

Бояджийски работи

2

 

 

5820310

Строително дърводелство

2

 

 

5820311

Строително тенекеджийство

2

 

 

5820312

Покриви

2

582040

Строител - монтажник

5820401

Стоманобетонни конструкции

2

 

 

5820402

Метални конструкции

2

 

 

5820403

Сухо строителство

2

 

 

5820404

Дограма и стъклопоставяне

2

 

 

5820405

Изолации в строителството

2

582050

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

5820501

Вътрешни ВиК мрежи

2

 

 

5820502

Външни ВиК мрежи

2

582060

Пътен строител

5820601

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

2

582080

Помощник в строителството

5820801

Основни и довършителни работи   

1

582090

Помощник пътен строител

5820901

Пътища, магистрали и съоръжения  

1

621010

Техник- растениевъд

6210101

Полевъдство

3

 

 

6210102

Зеленчукопроизводство

3

 

 

6210103

Трайни насаждения

3

 

 

6210104

Селекция и семепроизводство  

3

 

 

6210105

Тютюнопроизводство

3

 

 

6210106

Гъбопроизводство

3

 

 

6210107

Растителна защита и агрохимия  

3

621020

Техник в лозаровинарството

6210201

Лозаровинарство

3

621030

Растениевъд

6210302

Полевъдство

2

 

 

6210303

Зеленчукопроизводство

2

 

 

6210304

Трайни насаждения

2

 

 

6210305

Селекция и семепроизводство   

2

 

 

6210306

Тютюнопроизводство

2

 

 

6210307

Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури  

2

 

 

6210308

Растителна защита

2

621040

Техник- животновъд

6210401

Говедовъдство

3

 

 

6210402

Овцевъдство

3

 

 

6210403

Свиневъдство

3

 

 

6210404

Птицевъдство

3

 

 

6210405

Зайцевъдство 

3

 

 

6210406

Пчеларство и бубарство

3

 

 

6210407

Коневъдство и конна езда  

3

621050

Животновъд

6210502

Говедовъдство

2

 

 

6210503

Овцевъдство

2

 

 

6210504

Свиневъдство

2

 

 

6210505

Птицевъдство

2

 

 

6210506

Зайцевъдство

2

 

 

6210507

Пчеларство

2

 

 

6210508

Коневъдство и конна езда 

2

621060

Фермер

6210601

Земеделец

2

 

 

6210602

Производител на селскостопанска продукция

3

621070

Техник на селскостопанска техника

6210701

Механизация на селското стопанство 

3

621080

Монтьор на селскостопанска техника

6210801

Механизация на селското стопанство 

2

621090

Лозаровинар

6210901

Лозаровинарство 

2

621140

Агроеколог

6211401

Агроекология

3

622010

Техник - озеленител

6220101

Цветарство

3

 

 

6220102

Парково строителство и озеленяване

3

622020

Озеленител

6220201

Цветарство

2

 

 

6220202

Парково строителство и озеленяване

2

622030

Работник в озеленяването

6220301

Озеленяване и цветарство

1

623010

Техник- лесовъд

6230101

Горско и ловно стопанство

3

 

 

6230102

Горско стопанство и дърводобив  

3

623020

Техник - механизатор

6230201

Механизация на горското стопанство

3

623030

Механизатор на горска техника

6230301

Механизация на горското стопанство

2

623040

Лесовъд

6230401

Горско стопанство

2

623050

Дивечовъд

6230501

Горско и ловно стопанство

2

624010

Техник - рибовъд

6240101

Рибовъдство   

3

624020

Техник по промишлен риболов и аквакултури

6240201

Промишлен риболов и аквакултури 

3

624030

Рибовъд

6240301

Рибовъдство

2

624040

Работник в рибовъдството

6240401

Рибовъдство  

1

640010

Ветеринарен техник

6400101

Ветеринарен техник

3

640020

Ветеринарен лаборант

6400201

Ветеринарен лаборант

3

723010

Здравен асистент

7230101

Здравни грижи

3

723020 

Болногледач

7230201

Здравни грижи

2

724010

Асистент на лекар по дентална медицина

7240101

Асистент на лекар по дентална медицина

3

725010

Техник по очна оптика

7250101

Очна оптика

3

762010

Посредник на трудовата борса

7620101

Посредник на трудовата борса

3

762020

Сътрудник социални дейности

7620201

Социална работа с деца и семейства в риск

3

 

 

7620202

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хр.заболявания

3

762030

Помощник -възпитател

7620301

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

3

762040

8Социален Асистент

7620401

Подпомагане на деца 

2

 

 

7620402

Подпомагане на възрастни

2

762060

Приемен родител

7620601

Осигуряване на приемна грижа

2

811010

Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

3

 

 

8110103

Организация на дейностите в места за настаняване

2

811020

Администратор в хотелиерството

8110201

Организация на обслужването в хотелиерството

3

811030

Камериер

8110301

Хотелиерство

1

811040

Портиер- пиколо

8110401

Хотелиерство

1

811060

Ресторантьор

8110602

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

3

 

 

8110603

Кетеринг

3

811070

Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

2

811080

Сервитьор – барман

8110801

Обслужване на заведения в общественото хранене  

2

811090

Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110901

 

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

1

 

 

8110902

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение

1

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

Организация на туризма и свободното време

3

 

 

8120102

Селски туризъм

3

812020

Планински водач

8120201

Туризъм

3

812030

Екскурзовод

8120302

Екскурзоводско обслужване

3

812040

Аниматор в туризма

8120402

Туристическа анимация

3

813010

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

8130101

Спортно-туристическа дейност

3

813080

Организатор на спортни прояви и първенства

8130801

Организация на спортни прояви и първенства  

3

813090

Помощник- инструктор по фитнес

8130901

Фитнес

3

813100

Помощник- треньор

8131001

Спорт

3

815010

Фризьор

8150101

Фризьорство

2

 

 

8150102

Организация и технология на Фризьорските услуги

3

815020

Козметик

8150201

Козметика

2

 

 

8150202

Организация и технология на Козметичните услуги

3

815030

Маникюрист-педикюрист

8150301

Маникюр, педикюр и ноктопластика

2

 

 

8150302

Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

3

840070

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

8400701

Експлоатация на автомобилния транспорт

3

840090

Водач на МПС за обществен превоз

8400901

Вътрешни и международни превози на пътници 

1

 

 

8400902

Вътрешни и международни превози на товари

1

840100

Куриер

8401001

Логистика на товари и услуги

2

861010

Охранител

8610101

Банкова охрана и инкасова дейност

3

 

 

8610102

Лична охрана

3

 

 

8610103

Физическа охрана на обекти

3

861020

Спасител при бедствия аварии и катастрофи

8610201

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

3

 

ЕЗИКОВЕИ ОБУЧЕНИЕ:

Център за Професионално Обучение ХАРМОНИЯ предлага САМО дистанционна форма  на обучение.

Английски език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Немски език 

А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Испански език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Руски език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Гръцки език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 14 видео урока по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 22 видео урока по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Френски език 

А1 10 броя видео консултации по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Италиански език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Турски език 

А1 10 броя видео консултации по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Китайски език

А1 10 броя видео консултации по 45 минути

А2 10 броя видео консултации по 45 минути

В1 10 броя видео консултации по 45 минути

B2 10 броя видео консултации по 45 минути

C1 10 броя видео консултации по 45 минути

C2 10 броя видео консултации по 45 минути

ЛИЦЕНЗИИ:

Линцезии за професии / специалности

Лиценз 1

Лиценз 2

Лиценз 3

Лиценз 4

Лиценз 5

Лиценз 6


Лиценз за езикови обучения: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

 Чуждоезиково обучение

Английски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Немски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Френски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Испански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Гръцки език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Италиански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Турски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Руски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Китайски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2


Лиценз за ключови компетентности: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

Компютърно обучениеWord, Excel, Power Point, Internet

Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията

Работа с MS Word

Работа с MS Excel

Общуване и комуникация

Умения за работа в условия на стрес

Умения за работа в екип

Ефективно управление на времето

Управление на конфликти

Лидерски умения

Предприемачество

Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда