Рейтинг:
Average: 5 (10 votes)

 

СТАТУТ

„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2005г. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и професионалното ориентиране.


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация в съответствие с международните стандарти и стопанските потребности.

Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация и актуализиране на придобита професионална квалификация.

Богата материална база. На разположение са напълно оборудвани компютърни зали с достъп до интернет, лаборатории с 20 и повече места.

Висококвалифициран преподавателски състав на ЦПО        


 КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?

Свидетелство за професионална квалификация, ІV степен    признаващо се в Европейския съюз

Удостоверение за професионално обучение

Гарантирана възможност за продължаване на образованието във висше училище или университет за бакалавърска степен