Рейтинг:
Average: 4.8 (6 votes)

Всеки успешно завършил езиково обучение получава сертификат удостоверяващ нивото му на  знания по даденият език.