Начало » 28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР

28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР

378 договора с работодатели се очаква да бъдат сключени по процедура „Обучения за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Чрез изпълнението им 28 184 работещи в микро-, малки, средни и големи предприятия ще получат шанс да повишат квалификацията си, да станат по-конкурентоспособни и да получат по-високи доходи. Общата стойност на договорите е почти 40 млн. лева.

В рамките на операцията ОП РЧР ще инвестира приоритетно в придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица на възраст над 54 години със средна или по-ниска степен на образование.

Целта на процедурата е повишаване на адекватността на работещите граждани по отношение на настъпващите бързи промени на пазара на труда – глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Идеята е уменията им да бъдат съобразени с актуалните нужди на бизнеса. Това ще повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. Дейностите по договорите ще се изпълняват до 30 юни 2019 година.

„Със схемата „Обучение на заети лица“ ще подпомогнем близо 30 000 души, които ще преминат курсове за квалификация, дигитални и езикови умения“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която връчи договори на работодатели. „Все повече, когато говорим за квалификация на работната сила, не говорим само за професионална квалификация. С годините виждаме, че дигиталните компетентности стават част от нашите социални компетентности“, подчерта тя.

„Разнообразието на секторите, които подкрепяме чрез тази схема, показва, че българският работодател се грижи за квалификацията на служителите си и е осъзнал колко важна е инвестицията в работната сила“, коментира Русинова.

Заместник-министърът увери, че всеки работодател има подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, тъй като обученията и подобряването на условията на труд в предприятията водят до по-висока производителност. Русинова припомни, че до момента Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е дала възможност на всеки трети българин да намери реализацията си през различни мерки за социално включване или включване на пазара на труда. Тя добави, че благодарение на инвестициите в хората се наблюдава положителен ефект на пазара на труда, растеж на заплатите и на икономиката.

Зам.-министърът Русинова припомни, че нивата на безработицата в България в момента са много под средноевропейските и са сравними с нивата преди икономическата криза.

Scroll to Top