Начало » Част от професията

Част от професията

ЦПО „Хармония“ предлага Обучение по Част от професия – минимум 100 часа; максимум 75% от хорариума за степента на професионална квалификация.

При приключване на курса на обучение, курсистът получава Удостоверение за завършен курс.

Обучение по Професия:
100 учебни часа:
Присъствена форма на обучение:
от 240 лв. – до 900 лв. в зависимост от професията и специалността.

Обучение по Професия::
100 учебни часа:
Дистанционна форма на обучение:
от 200 лв. до 600 лв. в зависимост от професията и специалността.:

Обучение по професия над 100 учебни часа в присъствена форма на обучение се предлага само при сформиране на група от минимум 6 души – попитайте за цена.

Обучение по професия над 100 учебни часа в дистанционна форма на обучение – попитайте за цена.

02/955 9806:
0884 616268:
e-mail: harmonia1@abv.bg

Scroll to Top