Начало » Цени ключови компетентности

Цени ключови компетентности

Присъствени, смесени и дистанционни обучения.

 • 15 лв. на час групово
 • 30 лв. на час- индивидуално

 • Компютърно обучение – Word, Excel, Power Point, Internet
 • Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
 • Работа с MS Word
 • Работа с MS Excel
 • Общуване и комуникация
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Умения за работа в екип
 • Ефективно управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Предприемачество
 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда
Scroll to Top