Начало » Хармония 1 ООД продължава да работи за усъвършенстване на учебната програма по професия „Организатор интернет приложения“

Хармония 1 ООД продължава да работи за усъвършенстване на учебната програма по професия „Организатор интернет приложения“

Представители на Хармония 1 ООД взеха участие в информационния семинар по проект DiVET Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media, Програма „Еразъм+“, проведен от Българската-търговско промишлена палата. На семинара беше представено внесеното в Национална Агенция за професионално образование и обучение, предложение от Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на официално призната и национално представителна организация на работодателите за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение с включване на нова специалност „Организатор по онлайн експортни дейности през социалните медии“, към професия „Организатор интернет приложения“.
Предложението е прието от Управителния съвет на НАПОО и внесено в Министерство на образованието и науката.
На информационния семинар бяха раздадени сертификати на участниците в пилотното обучение. Самите участници в обучението изказаха удовлетворението си от проведеното обучение и от неговата ефективност.
Хармония 1 ООД продължава да работи за усъвършенстване на учебната програма по професия „Организатор интернет приложения“ и внедряване на установените умения и компетентности от проект DiVET Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media, Програма „Еразъм+“.

Scroll to Top