Начало » Хармония 1 и Факултет по Изкуствата към Югозападен университет „Неофит Рилски“

Хармония 1 и Факултет по Изкуствата към Югозападен университет „Неофит Рилски“

Център за професионално обучение към Хармония 1 ООД търси възможности за сътрудничество с Югозападен университет „Неофит Рилски“ и в частност с Факултетът по изкуствата, който е единствен по рода си за образователната система в България и е модерна академична научнообразователна структура. Той дава уникалната възможност за художествени реализации на студентското творчество от различни специалности в областта на музикалното, драматургичното, изобразителното, танцовото и киноизкуството.
.

Наличието на специалности като културен туризъм, култура и медии, мода правят палитрата още по-богата. Включването на курсове в сферата на изкуствата и занаятите, фокусирани върху дигитализацията, социалното предприемачество, устойчивост на околната среда и техническите умения би било естествено продължение на вече създадените традиции в областта на модата и изкуствата.

Планират се срещи между двете организации през следващата академична година за набелязване на допирните точки и ефективно взаимодействие, както и запознаване с проект MOSAIC.

Scroll to Top