Начало » УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕПО НЕМСКИ ЕЗИК А1, А2, B1

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕПО НЕМСКИ ЕЗИК А1, А2, B1

Първо ниво А1 по Общата Европейска езикова рамка Цели на курса

Дисциплината „Немски език” се базира изцяло върху Европейската езикова рамка и стандартите за обучение и оценяване приети в Европейския съюз. Курсът е насочен към трайно усвояване на знания и умения за работа и обучение в немска езикова среда и отговаря на изискванията на обучението по немски език за чужденци – Deutsch als Fremdsprache ( DaF ) в Гьоте институт и центровете за обучение по немски език в Германия, Австрия и Швейцария. Обучението се осъществява по учебник „DELFIN”.

Курсът по немски език е интензивен и насочен към практическото приложение на умения за четене, писане и говорене на немски език в съответствие с изискванията на съответните нива от Европейската езикова рамка – Grundstufe (основно ниво) – изучавано в поднива A1 и A2, Mittelstufe (средно ниво) – изучавано в поднивo – B1.

Придобитите знания ще бъдат оценявани с тест в рамките на два учебни часа след края на всяко ниво.

Нива, брой учебни занятия и времетраене:

  • I ниво – А1 100 часа
  • II ниво –A2 100 часа
  • III ниво–B1 100 часа

Всяко ниво, завършва с тест, даващ възможност на курсиста да следи своята успеваемост и прогрес в изучаването на немски език, за което са предвидени учебни часове за тестване и дискутиране на постигнатите резултати в група

Цели на обучението по немски език в отделните поднива в съзвучие с Европейската езикова рамка (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) както следва:

Елементарно използване на езика

A1

Курсистът може да разбира и използва обикновени изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Може да се представи и да представи другите както и да задава въпроси на събеседника си отнасящи се до него – напр. Къде живее, кого познава, какво притежава – и също така да отговаря на подобни въпроси. Може да води обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения.

А2

Курсистът може да разбира изречения и често използвани изрази, които са свързани с ежедневния живот (напр. информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене ). Може да се ориентира в обикновени, рутинни ситуации и да обменя информации за познати и обичайни неща. Може да опише с прости езикови средства собствен произход и образование, местоживеене и нещата във връзката с непосредствени потребности.

Самостоятелно използване на езика

B1

Курсистът може да разбира основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (напр. работа, училище, свободното време и.др.). Може да се справи в ситуациите по времето на пътувания из страните на немско-езичната общност. Може да се изразява смислено по познати теми и лични интереси, да говори за събран опит и събития, да изразява мнения, да описва очаквания и цели, както и да се аргументира накратко и да обяснява.

Курсът по немски език се води по съвременни учебници и учебни помагала утвърдени от Министерство на образованието, младежта и науката, съобразени с характера на аудиторията и целите на обучението – учебнa системa по немски език за начинаещи Themen Aktuell

Целите на системата са:

  • Общуване в ежедневни ситуации
  • Активно участие в разговори по общи интригуващи теми
  • Работа с литературни /фейлетони, разкази/ и научни текстове

Обучението за ниво А1 запознава с основните фонетични и правописни особености на езика. Обърнато е внимание на основните умения за водене на разговор. Темите са свързани с ежедневните дейности, както и със способността да се представяме и разказваме за себе си и да водим диалог. Основни граматични компетентности са:

Themen Aktuell 1 извежда до ниво А1 според Езиковата рамка на Съвета на Европа. Themen Aktuell 2 извежда до ниво А2, а Themen Aktuell Zertifikatsband до ниво В1(ZD). Всяка част на учебната система съдържа учебник, работна тетрадка и CD.

Scroll to Top