Начало » Умения за работа в условията на стрес

Умения за работа в условията на стрес

Продължителност: 30 учебни часа

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ПЪРВИ ДЕН 8 учебни часа
Отваряне на обучениетоПредставяне на модела на работа, целите и програмата на обучението09.00-09.30Индивидуално представяне на водещия на обучениетоБаджове за всичкиучастници
Запознаване09.30-10.00Интерактивни игри„история на рода ми” „Подреждане попризнак”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Формулиране на очакванията от обучението10.00-10.30Индивидуална работа Обобщение на груповите очакванияЦветни листчета
Изработване на групови правила и времева рамка за работа10.30-11.00Групово обсъжданеПрограма на обучениетоФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
Дефиниция за стрес11.30-13.00Мозъчна атака„Стрес”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Същност и характеристики на стреса13.00-14.00ПрезентацияРазпечатка на презентациятаМултимедия
Почивка14.00- 14.30
Симптоми на стреса14.30-16.00Работа в малки групиФлипчарт Маркери
Анализ на деня16.00-16.45Споделянеиобратнавръзка„+/4”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ВТОРИ ДЕН 8 учебни часа
Игра за загряване09.00-09.20Интерактивна игра „Китайски шепот”
Фази на стреса09.20-11.00Задача за апликиране в малки групи;Споделяне„Фази на стреса”Стари списания ЛепилоКартони
Почивка11.00-11.30
Причини, повишаващи нивото на стрес11.30-13.00Ролева игра„Спасете своите души!” ОбобщениеБланки за игратаФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Стресови ситуации в ежедневието13.00-14.00ДискусияФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Идентифициране на стресогенните фактори в моя живот14.00-14.40Индивидуална работа СподелянеФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка14.40- 15.10
Важните промени в живота ми15.10-16.00Споделяне по тройкиХартия А4 Химикали
Анализ на деня16.00-16.45Споделянеиобратнавръзка„+/4”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ТРЕТИ ДЕН 8 учебни часа
Игра за загряване09.00-11.00Интерактивна игра „Дъжд”
Видове техники за справяне със стресаПрезентацияРазпечатка на презентациятаМултимедия
Почивка11.00-11.30
Комуникативни техники11.30-13.00Ролева игра в малки групи„Техники за активно слушане”„Азпослание”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Творческитехникиипрактическотоимприложение за овладяване на стреса13.00-14.00УпражнениеСредства заисанерУв,апликиране и моделиране
Почивка14.00- 14.30
20Релаксационни техники14.30-16.45Упражнение с музикаМултимедия
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ЧЕТВЪРТИ ДЕН – б учебни часа
Игра за загряване09.00-09.20Интерактивна игра„Миксер, прахосмукачка, тостер”
Персонални стратегии за справяне със стреса09.20-11.00Мозъчна атака ДискусияФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
23Анализ на ресурсите и потребностите11.30-13.00Работа в малки групиФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
4Изработване на персонален план за справяне със стреса13.00-14.00Изработване на индивидуален планБланка „Индивидуален план”Химикали
Почивка14.00- 14.30
Обратна връзка от участниците Затваряне на обучението14.30-15.15Игра „Емоционална пералня”Игра за приключване „Писмо”Лист за обратна връзкаЛисти А4 маркери
Scroll to Top