Начало » Работа с InternetMS и Power point, Защита на информацията

Работа с InternetMS и Power point, Защита на информацията

Продължителност: 45 учебни часа

1Инсталиране и стартиране на системата- MS PowerPoint5
2Изготвяне на презентации – MS PowerPoint15
Основни понятия при изготвяне на презентация.1
Създаване на презентация.1
Промяна на подреждането на един или повече слайдове на презентация.1
Изтриване на слайдове.1
Вмъкване на нови слайдове.1
Промяна във вида и цветовата схема на слайдовете.1
Промяна в дизайна. Работа с текст.1
Добавяне на графично изображение.1
Използване на таблици с данни в отделните слайдове.1
Ефекти на отделните слайдове и ефекти на елементите на даден слайд.1
Стартиране на слайд шоу от произволен слайд.1
Използване на екранните средства за придвижване в презентацията.2
Печат на презентацията.2
3Интернет – същност, организация и достъп5
4Обучение за работа в Интернет – MS Internet Explorer15
Основни сведения за Интернет.1
Запознаване с Internet Explorer.1
Използване на връзки за придвижване към други страници (хипервръзки), бутони Back и Forward.1
Съхраняване на страница на диска, разпечатване, изпращане на страница на друг потребител.2
Настройки на Internet Explorer – избор на Hoтe Page.2
Настройки на редовете с инструменти, цветовете и шрифтовете.2
Бутони History и Favorites.2
Електронна поща. Изпращане на съобщения. Получаване. Препращане.2
Прикрепване на файлове към съобщения.2
4Работа с антивирусна програма5
Общо:45
Финален тест
Scroll to Top