Начало » Представяне на проект Divet – Joint Qualification Exports Specialist via Internet and Social Media

Представяне на проект Divet – Joint Qualification Exports Specialist via Internet and Social Media

В гр. Атина, Гърция се проведе встъпителна среща по изпълнявания, с участието на Хармония 1 ООД, проект „DiVET”. Пет партьорски организации от три страни – България, Гърция и Турция, участват по проекта в рамките на програма „Еразъм +”.

Продължителността на проекта е две години и основната му цел е да подобри използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бран ш, което от своя страна да доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално образование и обучение в тази сфера. Основната дейност на проекта се състои в разработването на иновативен курс за придобиване на умения в използването на интернет и социалните медии за реализирането на експортни дейности. За целта ще бъде изготвена учебна програма и ще бъде проведено пилотно обучение, което ще включва комбинация от теоретични учебни занятия и тримесечен стаж. В пилотното обучение, което е предвидено да започне в края на 2019 г., от българска страна се очаква да вземат участие общо 26 обучаващи, свързани с професионалното образование и обучение, и 26 МСП с експортна ориентация. Част от обучаващите се курсисти ще имат възможност да изкарат период на чиракуване в чужбина.


DIVET- Joint Qualifications Exports Specialists via Internet and Social Media `


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОКУС ГРУПА

Целта на фокус групите е да се обсъдят стъпк ите по изготвянето на съвместния квалификационен профил, на основата, на който ще бъде разработена учебната програма. На участниците ще бъде предоставен предварително изготвен списък с уменията, които се очаква да бъдат придобити по време на обучението. Желаещите да вземат участие във фокус групите следва да заявят своя интерес на тел. 02 955 98 06 или ел. поща harmonia1@abv.bg ОЧАКВАМЕ ВИ!

Scroll to Top