Начало » Общуване и комуникация

Общуване и комуникация

Продължителност: 16 учебни часа

NsТемаБрой часове
1Граматика и различните стилове и функиции на езика2
2Познаване на различните форми на устно общуване(разговори, интервюта, дебати и др).2
3Характеристики на различните стилове в разговорния език.2
4Стилове на комуникацията2
5Литературни текстове и техните основни характеристики2
6Характеристики на писмената форма2
7Познаване на разнообразните езикови и комуникативни форми2
8Аргументиране убедително в устна и писмена форма2
Общо:16
Финален тест
Scroll to Top