Начало » Нова професия „Експерт по онлайн експортни дейности

Нова професия „Експерт по онлайн експортни дейности

На работна среща в края на януари представители на БТПП и на ЦПО към „Хармония 1“ обсъдиха и организираха графика за предстоящото обучение по проект DiVET по програма   Еразъм + с основна цел – създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование „експерт по онлайн експортни дейности“ . Проектът се изпълнява в сътрудничество между 6 организации от 3 страни: България, Гърция и Турция.

DIVET Team

Обучението осигурява възможност за включване на лица от професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове/

инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които да придобият специфични умения и компетентности в експортната дейност. Завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Двама от най-добре представилите се участници в обучението  ще  имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Електронното обучение ще започне на 09 март 2020г..

Теоретично обучение (период на провеждане: 09.03-24.06.2020 г.)

Учебна практика (период на провеждане: 13.07-31.10.2020 г.)

На срещата се обсъдиха възможностите за осигуряване на стаж на завършилите електронното и присъственото обучение в България в експортно ориентирани фирми.

За повече информация: https://www.bcci.bg/news/16795

Scroll to Top