Начало » Лидерски умения

Лидерски умения

Продължителност: 30 учебни чaсa

TEМИBPEМEМETОДУЧ. МATEPИAЛTEХH. СPEДСTBA
ПЪРВИ ДЕН – 8 учебни часа
1.Отваряне на обучениетоПредставяне на модела на работа, целите и програмата на обучението09.00-09.10Индивидуално представяне на водещия на обучениетоБаджове завсички участници
2.Запознаване09.10-09.40Интерактивни игри„история на моето име”„представяне по двойки”ФлипчартMаркери Хартиено тиксо
3.Формулиране на очакванията от обучението09.40-10.20Индивидуална работа Обобщение на груповите очакванияЦветни листчета Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
4.Изработване на групови правила и времева рамка за работа10.20-11.00Групово обсъжданеПрограма на обучениетоФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
5.ОпределениеХарактеристики на лидерството11.30-13.00Mозъчна атака Обсъждане„Лидерът”Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
6.Личността на лидера13.00-14.00Pабота в малки групи ОбобщениеФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо
Почивка14.00- 14.30
7.Умението да си убедителен14.30-16.00Ораторска игра „Балон”„Техники за убедително говорене”Хартия A4 Химикали
8.Aнализ на деня16.00-16.45Споделяне и обратна връзка„+/∆”ФлипчартMаркери Хартиено тиксо
ТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН. СРЕДСТВА
ВТОРИ ДЕН – 8 учебни часа
9.Игра за загряване09.00-09.20Интерактивна игра„Познай кой е лидерът”
10.Как се става лидер?09.20-11.00Интерактивна игра„Възли” ОбсъжданеВръзки от плат Флипчарт Mаркери
Почивка11.00-11.30
11.Лидерски стилове11.30-13.00ПрезентацияРазпечатка на презентациятаMултимедия
Почивка12.00-13.00
12.Анализ на личния стил13.00-14.00Тест ОбсъжданеБланка на тестаХартия А4химикали
Почивка14.00- 14.30
13.Влияние на лидерския стил върху организационната култура14.30-16.30Ролева игра„Болничен лист” Обсъждане„Организационна култура”Хартия А4 химикали
14.Анализ на деня16.00-16.45Споделяне и обратна връзка„+/∆”ФлипчартMаркери Хартиено тиксо
ТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН. СРЕДСТВА
ТРЕТИ ДЕН – 8 учебни часа
15.Игра за раздвижване09.00-09.10Интерактивна игра„Добро утро!”Листчета със задачите
16Роля на лидера в екипа09.10-11.00Ролева игра„Строители”; Обсъждане„Роли в екипа”Кибрит
Почивка11.00-11.30
17.Етапи от развитието на екипа11.30-13.00Задача за апликиране в малки групи„Етапи на развитие на екипа”Стари списания ЛепилоКартони Ножици
Почивка12.00-13.00
18.Роля на лидера при разрешаване на конфликти в екипа13.00-14.00Интерактивна игра„Служебен автомобил”; Анализиране на поведенията в игратаРоли за играта;„Лидерство и конфликти”Флипчарт Mаркери
Почивка14.00- 14.30
19.Процес взимане на решения.14.30-16.00Работа в малки групи; Дискусия„Етапи на взимане на решение”Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
20.Анализ на деня16.00-16.45Споделяне и обратна връзка„+/∆”Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
ТЕМИBРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХH. СРЕДСТBА
ЧЕТBЪРТИ ДЕH – 6 учебни часа
21.Игра за загряване09.00-09.20Интерактивна игра„Най-дългата линия”
22.Техники, подпомагащи различните етапи при взимане на решениеУпражнение„Техники при взимане на решение”ФлипчартMаркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
23.Планиране11.30-13.00Pабота в малки групи ОбобщениеФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
24.Делегиране13.00-14.00ПрезентацияPазпечатка на презентациятаMултимедия
25.Обратна връзка от участниците Преглед на очакванията Затваряне на обучението14.30-15.15Игра „Емоционална пералня”Игра за приключване„Писмо”Лист за обратна връзкаЛисти A4 маркери
Scroll to Top