Начало » КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Първо ниво А1

За обучението по френски език се прилага система Panorama в три нива А1,А 2 и В1.

Panorama e съвременна комуникативна система за обучение по френски език за младежи и възрастни, на френското издателство CLE International.Основно предимство е, че тя е базирана на живата френска реч. Добре структурираният и достъпно поднесен учебен материал, включващ илюстрации, автентични текстове и разнообразни упражнения на френски език, води до балансирано развитие на основните умения: слушане, четене, говорене, писане. Всеки урок е развит в три аспекта граматика, речник и цивилизация.

Panorama съдържа учебник, работна тетрадка, аудио записи с диалози, граматически и фонетични упражнения. Първият учебник е насочен към начинаещите и към тези, които са изучавали френски, но не задълбочено. Второ ниво цели придобиването на обща комуникативна компетентност – писмена и устна.Учебникът за трето ниво включва 12 единици с различни теми, като всяка от тях води до реализирането на някаква конкретна задача. Това ниво набляга на инициативността на курсиста и развива способностите му да се справи самостоятелно при изпълнение на задачите. В учебника е разработено и четвърто ниво предназначено за курсисти, които искат да обогатят лингвистичните си познания, да овладеят най-разнообразни типове реч. Засегнатата тематика включва изследване на френските културни особености.

Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC ( www.telc-bg.com ), съотвестващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.

След приключване на курса от 100 учебни часа по ниво А1 курсистите ще придобият следните знания и умения:

Ще  могат  да  разбират  познати  думи  и  често  употребявани  изрази, свързани  с  тях,  тяхното  семейство  и  непосредственото  им  обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

Могат да разбират познати имена, думи и прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

Могат да общуват с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го преформулира и да ви помогне да изразите това, което искате да кажете. Можете да задавате и отговаряте на прости въпроси по познати теми или при непосредствена необходимост.

Могат да използвате прости изрази и изречения, за да опишете мястото, където живете и хората, които познавате.

Могат да напишат кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Могат да попълнят във въпросник името, националността, адреса си или други лични данни (например в хотелски формуляр).

Първо ниво А2

За обучението по френски език се прилага система Panorama в три нива А1,А 2 и В1.

Panorama e съвременна комуникативна система за обучение по френски език за младежи и възрастни, на френското издателство CLE International.Основно предимство е, че тя е базирана на живата френска реч. Добре структурираният и достъпно поднесен учебен материал, включващ илюстрации, автентични текстове и разнообразни упражнения на френски език, води до балансирано развитие на основните умения: слушане, четене, говорене, писане. Всеки урок е развит в три аспекта граматика, речник и цивилизация.

Panorama съдържа  учебник,  работна  тетрадка,  аудио  записи  с  диалози,  граматически  и

фонетични упражнения. Първият учебник е насочен към начинаещите и към тези, които са изучавали френски, но не задълбочено. Второ ниво цели придобиването на обща комуникативна компетентност – писмена и устна.Учебникът за трето ниво включва 12 единици с различни теми, като всяка от тях води до реализирането на някаква конкретна задача. Това ниво набляга на инициативността на курсиста и развива способностите му да се справи самостоятелно при изпълнение на задачите. В учебника е разработено и четвърто ниво предназначено за курсисти, които искат да обогатят лингвистичните си познания, да овладеят най-разнообразни типове реч. Засегнатата тематика включва изследване на френските културни особености.

Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC ( www.telc-bg.com ), съотвестващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.

След приключване на курса от 100 учебни часа по ниво А2 курсистите ще придобият следните знания и умения:

Ще  могат  да  разбират  най-често  употребявани  думи  и  изрази  от  области,  свързани с ежедневието (напр. основна информация за тях и тяхното семейство, пазаруване, работа, близкото ви обкръжение).

Ще могат да схващат същественото в кратки и ясниобяви и съобщения. Ще могат да четат кратки, елементарни текстове.

Ще могат да откриват точно определена информация в често срещани текстове като реклами, проспекти, менюта, разписанияи други.

Ще могат да разбираткратки и лесни лични писма.

Ще могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности.

Ще могат да участвате скратки реплики, въпреки че обикновено не разбирате достатъчно, за да можете да водят и поддържат последователен разговор.

Ще могат да пишат кратки и лесни бележки и съобщения.

Ще могат да водят елементарна лична кореспонденция, например писмено да изразят благодарност към някого.

Учебен план по френски език – ниво B1

За обучението по френски език се прилага система Panorama в три нива А1,А 2 и В1.

Panorama e съвременна комуникативна система за обучение по френски език за младежи и възрастни, на френското издателство CLE International.Основно предимство е, че тя е базирана на живата френска реч. Добре структурираният и достъпно поднесен учебен материал, включващ илюстрации, автентични текстове и разнообразни упражнения на френски език, води до балансирано развитие на основните умения: слушане, четене, говорене, писане. Всеки урок е развит в три аспекта граматика, речник и цивилизация.

Panorama съдържа учебник, работна тетрадка, аудио записи с диалози, граматически и фонетични упражнения. Първият учебник е насочен към начинаещите и към тези, които са изучавали френски, но не задълбочено. Второ ниво цели придобиването на обща комуникативна компетентност – писмена и устна.Учебникът за трето ниво включва 12 единици с различни теми, като всяка от тях води до реализирането на някаква конкретна задача. Това ниво набляга на инициативността на курсиста и развива способностите му да се справи самостоятелно при

изпълнение на задачите. В учебника е разработено и четвърто ниво предназначено за курсисти, които искат да обогатят лингвистичните си познания, да овладеят най-разнообразни типове реч. Засегнатата тематика включва изследване на френските културни особености.

Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC ( www.telc-bg.com ), съотвестващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.

След приключване на курса от 100 учебни часа по ниво В1 курсистите ще придобият следните знания и умения:

Ще могат да разбират съществените моменти, когато се използва ясен стандартен език и става дума за познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

Ще могат да схванат основното от различни радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Ще могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика.

Ще могат да разбират описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лична кореспонденция.

Ще могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език.

Ще могат да участват без предварителна подготовка в разговори по познати теми от личен характер или свързани с всекидневието им(напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Ще могат да описват с прости изречения преживявания и събития, вашите мечти, надежди и амбиции.

Ще могат кратко да изразяват и аргументират мнението и намеренията си.

Ще могат да разказвате случкии събития, сюжета на книги и филми, както и да описват своите впечатления.

Ще могат да съставят лесен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват. Ще могат да водият лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.

Scroll to Top