Начало » КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК

Първо ниво А1

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за тях и тяхното семейство, пазаруване, работа, непосредственото им обкръжение). Трябва да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Трябва да могат да чета кратки, елементарни текстове. Да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Да разбират кратки лични писма.

Трябва да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Да могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат.

Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения. Да могат да водят обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и ефективен метод – по учебната система – Yeni HITIT, която е на Анкарския университет – най-добрия филологически факултет в Турция. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението  е  с  продължителност  100  учебни  часа  за  всяко  ниво.

Организационната форма:

  • Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.
  • Индивидуално обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Второ ниво А2

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

Трябва да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Да могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

Трябва да могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в Турция.

Трябва да могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Трябва да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с прости свързани изречения.

Трябва да могат кратко да изразяват и аргументират мнението си. Да могат да разказват случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описват техните впечатления.

Трябва да могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват. Да могат да водя лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и ефективен метод – по учебната система – Yeni HITIT, която е на Анкарския университет – най-добрия филологически факултет в Турция. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението  е  с  продължителност  100  учебни  часа  за  всяко  ниво.

Организационната форма:

  • Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.
  • Индивидуално обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка!

Трето ниво В1

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират.

Трябва да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия. Да могат да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси.

Трябва да могат да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.

Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение. Да могат да използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си.

Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин.

Трябва да могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. Да могат да пишат писма, есета и доклади по различни теми, като наблягат на същественото. Да могат да изберат подходящ за адресата стил.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и ефективен метод – по учебната система – Yeni HITIT, която е на Анкарския университет – най-добрия филологически факултет в Турция. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението  е  с  продължителност  100  учебни  часа  за  всяко  ниво.

Организационната форма:

  • Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.
  • Индивидуално обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка!

Scroll to Top