Начало » Ключови компетентности

Ключови компетентности

Център за Професионално Обучение към  „ХАРМОНИЯ 1“ ООД предлага обучения по следните ключови компетентности:

1. Дигитална компетентност

  • Компютърно обучение – Word, Excel, Power Point, Internet
  • Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
  • Работа с MS Word
  • Работа с MS Excel

2. Общуване и комуникация

3 . Умения за работа в условия на стрес

4. Умения за работа в екип

5. Ефективно управление на времето

6. Управление на конфликти

7. Лидерски умения

8. Предприемачество


Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда

Център за Професионално Обучение към „ХАРМОНИЯ 1“ ООД предлага възможност за:

Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда (по заявка от работодател и/или от Бюро по труда

Scroll to Top