Начало » Започва пилотно обучение за специалисти по онлайн експортни дейности

Започва пилотно обучение за специалисти по онлайн експортни дейности

Във връзка с предстоящото начало на пилотното обучение по проект DiVET с партньори от българска страна – „Хармония 1“ ООД и БТПП се проведе информационна среща за одобрените участници. Основната цел на срещата, която се състоя на 12 март 2020г., беше да предостави повече информация на участниците за пилотното обучение, което се предвижда да започне през тази седмица. Участниците също така имаха възможност да научат повече за същността на проекта, както и да се запознаят с преподавателите по отделните модули.

Пилотното обучение е насочено към лица, които искат да придобият знания и умения в използването на интернет и социалните медии, за да повишат  своята квалификация, както и експортния потенциал на своите предприятия. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули.

Пилотното обучение е с продължителност от 480 учебни часа, като включва дистанционно обучение чрез онлайн платформа и присъствени занятия. На успешно завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

След обучението всеки участник ще изкара тримесечен стаж в експортно-ориентирана фирма. Двама от най-добре представилите се участници в обучението  ще  имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

По време на информационната среща участниците изразиха своя интерес и повдигнаха въпроси относно провеждането на обучението. С оглед на осигуряване на по-голяма посещаемост  бяха обсъдени възможности за дистанционно участие в присъствените занятия.

––––––

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт 

Scroll to Top