Начало » Започва нова група специалност „Пространствен дизайн „

Започва нова група специалност „Пространствен дизайн „

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО. /подробна програма може да видите тук: „Учебни планове и специалности“ /

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

За повече информация:
тел.02 / 955 98 06

Scroll to Top