Начало » Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET

Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET

Вторият онлайн дискусионен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”, в рамките на проект DiVET, се състоя на 19 май 2020г.. Обсъдени бяха  казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за обща и специална подготовка.

Водещи на дискусията от страна на партньора по проекта Хармония 1 ООД бяха Ангел Илиев и Спас Спасов, собственици на AMZ Genesis – консултантска фирма, предлагаща цялостни услуги за изграждане на брандове, интернет реклама, управление на онлайн магазини и платформи за електронна търговия.

Във фокуса на дискусията бяха три от водещите платформи за електронна търговия – Amazon, eBay и Etsy. Участниците получиха полезни съвети за успешно рекламиране на продукти и осъществяване на продажби чрез различните платформи. Бяха обсъдени и особеностите на различни пазари в Европа, Азия и Северна Америка.

Също така бяха представени нагледно примери за успешно продавани артикули и бяха демонстрирани полезни инструменти, които се използват за маркетиране на определен продукт. Участниците имаха възможност и да споделят своя собствен опит с платформите за електронна търговия.

Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортноориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт

Scroll to Top